Fortstrid

Från Wiki The-West SE
Hoppa till navigering


Fortstrid

Det enda sättet att ta över ett fort tillhörande en annan stad är att attackera det. I denna process går någon av stadsgrundarna från den attackerande staden till det aktuella fortet och kallar till strid. Under de nästkommande 24 timmarna skall spelare från den attackerande staden och den försvarande staden förflytta sig till fortet för att kunna anmäla sig som anfallare respektive försvarare.

Kalla till en fortstrid

Bara en stadsgrundare eller stadsrådgivare kan kalla till fortstrid. Han/hon måste gå till fortet för att kunna göra detta. En attack kostar mellan $3000 och $10000, beroende på fortets storlek. Pengarna dras från från den anfallande stadens stadskassa. Striden äger rum 24 timmar efter att detta har skett.

Anslut till en fortstrid

För att delta i ett fortstrid så måste du gå till fortet inom 24 timmar. Spelare från de anfallande städerna kan bara delta som anfallare. Detsamma gäller för försvarande städernas spelare, de kan bara ta parti som försvarare.

Så fort ett fort är under attack kommer en rapport att skickas ut till berörda spelare. Fortet börjar blinka på minikartan och på kartan kan du se att det är under attack.

Positionering

Så fort du har gått med i ett fortslag kan du välja din startposition. Som anfallare får du bara välja en plats i de röda områdena och som försvarare får du endast välja en plats i de blå områdena. Med ett andra klick väljer du önskvärd destination. Din karaktär kommer därefter att försöka nå fram till denna punkt. Du kan när som helst ändra startpositionen samt destination genom att dra och släppa med musen när som helst. Om fler än en spelare har valt samma startposition, placeras den spelare som tillhör en av de medverkande städerna ut först. Om detta inte löser problemet, placeras den som först valde positionen ut först. Om du inte har valt en position kommer du automatiskt att tilldelas en i ett av försvararnas eller anfallarnas områden, beroende på vilken grupp du tillhör.

Du kan fortsätta utföra vanliga arbeten och duellera andra spelare efter att du anslutit till ett fort. Du kan förflytta dig på kartan och göra allting precis som tidigare. Det är däremot viktigt att du håller dig i närheten av fortet när ett fortslag initieras, så att du når fram i tid innan själva anfallet påbörjas. När du väl har gått med ett fortsslag så kan du inte utföra några arbeten, inte heller lämna din stad och inte heller bli avlägsnad. Du kan inte heller gå med andra forts slag och du måste vänta tills slaget är över för att kunna göra de övriga sakerna.

I fortstriden

I en fortstrid står försvarare och anfallare uppställda mot varandra. Det är anfallarnas mål att tillfångata flaggan och hålla den i 10 rundor, eller slå ut försvararna. Försvararna behöver hålla flaggan i 50 rundor eller slå ut alla anfallare.

Sektorer och områden

Kartan är uppdelad i sektorer och rutor. Varje ruta kan endast hålla en spelare. I varje sektor kan bara spelare från den ena sidan, antingen anfallare eller försvarare, placera sig. Under varje runda kan spelare både skjuta och röra sig. Spelaren kan röra sig mot en närliggande sektor så länge där inte finns någon annan spelare från det andra laget och så länge det finns lediga områden i sektorn. Det är inte möjligt att förflytta sig mot en diagonal sektor. Vissa sektorer har speciella kännetecken, antingen genom att de förbättrar spelarens värden eller genom att de försämrar dem.

Skottlossning

Varje spelare skjuter automatiskt mot den närmaste fienden han kan se. Det är inte möjligt att skjuta mot ett annat mål. Det markerade målspositionen påverkar inte heller skottet. Det är inte möjligt att avstå från att skjuta eller försöka skjuta mot en spelare från din egna stad.

Synlighet

Grå områden är fält som du inte kan skjuta mot. Din spelare kan endast skjuta mot områden som inte är grå. Du kan däremot fortfarande se spelare och deras rörelser i de grå områdena.

Distans

Ju närmare din karaktär står en annan spelare, ju större är chansen att dina skotte kommer att träffa. Distansen beräknas beräknas per ruta, sektorerna räknas inte. Distansen påverkar inte skadans mängd.

Skada

Skadans mängd per träff beror på det vapen som används. Ett vapen kan endast skada 1/3 av en spelares maximala hälsopoäng. En spelare med 300 i maximal hälsopoäng kan således inte förlora mer än 100 hälsopoäng per träff. Bara en fortvapen kan orsaka skada i fortstrider. Ett vanligt duellvapen påverkar ingenting alls i en fortstrid.

Deltagare

Du behöver inte vara inloggad för att kunna vara med i en fortstrid. Däremot måste du gå till fortet innan striden har påbörjats och anmäla dig. Om du inte är inloggad kommer din karaktär att agera enligt dina instruktioner. Din karaktär kommer att försöka nå sitt mål, men om du inte har valt ett mål kommer den inte att röra sig alls. Du kan när som helst ta över din karaktär under pågående strid. Men du kan inte gå med i en strid som redan har påbörjas, såvida du inte anmält dig i god tid och varit närvarande vid fortet när striden började.

Skottväxling

Ett flertal faktorer är viktiga i frågan om du kommer att träffa eller missa din motståndare. Dina färdigheter och motståndarens är viktiga, men även din position, avståndet mellan er båda och dessutom är det en del tur inblandat i leken.

Färdigheter

6 färdigheter är viktiga för fortstrider.

 • Ledarskap används vid skottlossning, men även vid försvar.
 • Sikte används bara vid skottlossning.
 • Undvik används bara när du försöker undvika skott.
 • Lägga fällor används av försvarare
 • Gömma sig används av anfallare
 • Hälsopoäng är en viktig faktor i fortstrider, det ger dig inga skytte eller undvikningsbonusar, men mycket hälsopoäng låter dig ta emot mera skada.

Således används 3 färdigheter i beräkningen varje gång du avlossar ett skott eller försöker undvika att bli träffad.

Färdighetsbonus

Färdighetsbonusen beräknas utifrån antalet färdighetspoäng upphöjt till 0,4 (och avrundat till närmaste heltal) [d.v.s. n^0,4]. Detta ger följande:

 • +1 bonus med ett poäng
 • +2 bonus med 6 poäng
 • +3 bonus med 16 poäng
 • +4 bonus med 32 poäng
 • +5 bonus med 56 poäng
 • +6 bonus med 88 poäng
 • +7 bonus med 130 poäng
 • +8 bonus med 181 poäng
 • +9 bonus med 243 poäng
 • +10 bonus med 316 poäng

Distans

Ju närmare din karaktär står en motståndare, ju bättre chans har du att skotten träffar. Distansen beräknas enbart på fälten, sektorerna räknas inte. Distansen påverkar däremot inte hur mycket du skadar din motståndare om du träffar.

 • -1 bestraffning vid 1 fälts avstånd
 • -2 bestraffning vid 2 fälts avstånd
 • -4 bestraffning vid 3 fälts avstånd
 • -5 bestraffning vid 4 fälts avstånd
 • -7 bestraffning vid 5 fälts avstånd
 • -9 bestraffning vid 6 fälts avstånd
 • -10 bestraffning vid 7 fälts avstånd
 • -12 bestraffning vid 8 fälts avstånd
 • -14 bestraffning vid 9 fälts avstånd
 • -16 bestraffning vid 10 fälts avstånd
 • -18 bestraffning vid 11 fälts avstånd
 • -19 bestraffning vid 12 fälts avstånd
 • -20 bestraffning vid 13 fälts avstånd
 • -22 bestraffning vid 14 fälts avstånd
 • -24 bestraffning vid 15 fälts avstånd


Speciella sektorer

Det finns ett par sektioner som ger dig bonus i sikte och undvik. Värdet av fördelarna som delas ut av muren, tornen och de andra byggnaderna beror på deras konstruktionsnivå. Anfallare och försvarare får samma fördelar när de befinner sig i byggnader eller andra områden som ger fördelar.

Tornen

Tornen ger det bästa skyddet och de bästa bonusarna. Varje karaktärsklass har sitt eget torn och endast de spelare som är utplacerade i 'rätt' torn får ta del av de extra bonusarna som ges för just karaktärsklassen. Spelare från andra klasser får bara tornets basfördelar. Ju högre nivå tornet har, desto mer bonus ger det.

Muren

Muren ger samma bonus överallt. För varje konstruktionsnivå får varje spelare, som är placerad på muren, mer bonus till sitt sikte och undvik.

Murbonus

 • +2 bonus vid nivå 1
 • +4 bonus vid nivå 2
 • +6 bonus vid nivå 3
 • +8 bonus vid nivå 4
 • +10 bonus vid nivå 5

Byggnaderna

Det finns tre byggnader inuti fortet. Varje byggnad ger en bonus i sikte och undvik. Bonusen ökar med varje byggnadsnivå.

Flaggområdet

Omkringliggande sektorer

I alla områden som ligger i direkt anslutning till flaggan får varje anfallare en bestraffning. De är lättare att träffa och har i sin tur svårare att träffa andra. Du straffas med -5 i färdigheterna sikte och undvik. Försvarare bestraffas inte.

Vid flaggan

Vid flaggan får spelare den högsta bestraffningen av alla. Du straffas med -10 i färdigheterna sikte och undvik.

Resultat för fortstriden

Konsekvenser

Varje spelare kan nu kolla upp hur det gick i striden via fortets kyrkogård. Här syns händelserna som ägt rum under slaget, t.ex. vem som orsakade mest skada, vem som träffade flest skott, vem som svimmade, etc. Om du svimmar under en fortstrid, förflyttas du till din hemstads hotell för att återhämta dig.

 • Du förlorar dina kontanter.
 • Du förlorar dina energipoäng.
 • Du kan bli duellerad inom de kommande 48 timmarna.
 • Du kan duellera andra spelare inom de kommande 48 timmarna.

Om du överlever fortstriden är du fortfarande kvar vid fortet när slaget är över. Du kan dock bli utmanad på duell.

Belöningar

Du erhåller erfarenhetspoäng när du deltar i fortstrider. Mängden beror på din nivå, skadan du orsakat, hur pass länge du överlevde och om din sida vann eller förlorade slaget. Du får poäng även om du svimmar. Du har även en chans att erhålla andra belöningar i form av Obligationer och pengar.

Konsekvenser för fortet

Om anfallarna vinner slaget, övertar de ägarskapet för fortet. De tidigare ägarna kan därför inte längre träda in i det.

Ej ännu i funktion: Även byggnaderna tar skada under en fortstrid. Om en anfallare intar en byggnad under en hel runda eller längre, allt medan striden pågår, finns det en risk för att byggnaden minskar en konstruktionsnivå eller demoleras helt efter det att striden är över.


Grundläggande:
Vidare läsning: