Färdigheter

Från Wiki The-West SE
Hoppa till navigering
Arbetare.png Sidan innehåller vissa förlegade uppgifter.
Vi jobbar på att åtgärda detta.
Bilder, i övrigt OK 


Färdigheter

Character menu.jpg

I karaktärsmenyn kan du uppgradera din karaktär genom att höja dina attribut och färdigheter. Siffrorna visar den nivå karaktären har i respektive färdighet och attribut. För varje extra nivå din karaktär uppnår, får du ett attributpoäng och tre färdighetspoäng. Dessutom kan vissa uppdrag ge färdighets- och attributpoäng.


Skills2.png

Siffran i cirkeln visar hur många attributpoäng som fortfarande går att fördela. Fyrkanten visar hur många färdighetspoäng som fortfarande finns tillgängliga

Attribut- och färdighetspoäng

För att fördela attribut- och färdighetspoäng behöver du bara klicka på de attribut och färdigheter du vill uppgradera. Nivån går upp med ett poäng per klick. Kom ihåg att du måste trycka på "Bekräfta" för att godkänna dina ändringar. Du kan när som helst trycka på "avbryt" om du känner dig osäker eller har gjort ett fel. När du har fördelat alla tillgängliga poäng kan du inte göra fler ändringar innan du har fått tillgång till Shamanen.

Om nivån på ett attribut eller en färdighet har höjts på grund av ett föremål, visas nivån med grön färg.

Attribut

Attributen anger dina grundläggande styrkor och svagheter. Du kan t.ex. skapa en stark muskulös kämpe eller en karismatisk taktiker. Det finns fyra olika attribut: Styrka, Rörlighet, Fingerfärdighet och Karisma. Genom att öka nivå på ett attribut höjer du samtidigt dess fem associerade färdigheter. Alla relaterade färdigheter och attribut har samma färg. Ett attribut är alltid avbildat med en cirkel.

Fil:Strength.png

Styrka

Styrka visar din muskelkraft och vitalitet. Det behövs när du vill kunna utföra fysiskt hårt arbete och när det är dåligt väder. Styrka och dess associerade färdigheter visas i rött.

Fil:Mobility.png

Rörlighet

Rörlighet visar hur pass mycket kontroll du har över din kropp. Genom att öka din rörlighet förbättrar du din balans och dina reflexer. Rörlighet och dess associerade färdigheter visas i grönt.

Fil:Dexterity.png

Fingerfärdighet

Fingerfärdighet visar hur pass bra finmotorik du har i dina händer. Detta behövs då du utför arbeten som ställer krav på hög precision. Fingerfärdighet och dess associerade färdigheter visas i blått.

Fil:Charisma.png

Karisma

Karisma visar ditt utseende och din personlighet. Karismatiska färdigheter används oftast till arbeten som kräver kontakt med människor eller djur. Karisma och dess associerade färdigheter visas i gult.

Lista över erfarenheter

De finns 20 olika färdigheter. Varje färdighet är kopplad till ett av totalt fyra attribut. Genom att höja ett attribut med 1 nivå ökar värdet i alla 5 färdigheter som är kopplade till detta attribut med 1.

För att kunna utföra bättre arbeten behöver du högre färdighetsnivåer. Färdigheterna konstruktion, hälsopoäng, undvik, sikte, reparation och ledarskap ger dig dessutom några extra förmåner när det gäller att konstruera stadsbyggnader eller duellera mot andra spelare.

Styrka

Fil:Construction.png Konstruktion är viktigt då du skall arbeta med att uppföra bättre byggnader i din stad. Att konstruera byggnader i din stad blir mycket lättare om du har en högre nivå i konstruktion.
Fil:Skill Punch.png Din vigör är din karaktärs rena muskelstyrka och behövs då du måste slå till något eller någon. Vigör ökar skadan som du utför när du använder ett närstridsvapen i dueller.
Fil:Skill Tough.png En högre nivå i hårdhet gör det mycket enklare att arbeta i sämre väder. I dueller sänker hårdheten skadan som utförs av en motståndares närstridsvapen.
Fil:Stamina.png Ork är din kondition och hjälper utföra tunga arbeten och uppgifter.
Fil:Health.png Hälsopoäng är din livsstyrka. Varje gång du lägger ett poäng till färdigheten "Hälsopoäng", får din karaktär +10 hälsopoäng.

Rörlighet

Fil:Hbr.png Ridning visar hur bra du känner din häst. Poäng i ridning minskar även din restid på kartan.
Fil:Skill Reflex.png Reflex visar hur din reaktionstid. Bra reflexer reducerar skadan från en motståndares skjutvapen om du blir träffad i en duell.
Fil:Skill Dodge.png Undvik används enbart i dueller. Risken att bli träffad i dueller minskar ju högre nivå du har i undvik.
Fil:Hiding.png Gömma sig gör det lättare för dig att inte bli upptäckt av så väl djur som människor.
Fil:Swimming.png Att simma är väldigt användbart om du faller i en flod eller sjö.

Fingerfärdighet

Fil:Skill Aim.png Sikte används enbart i dueller. Om du ökar denna färdighet bättrar du på dina chanser att träffa dina motståndare i dueller.
Fil:Skill Shot.png Skytte avgör hur pass bra du är på att använda skjutvapen. Skytte ökar skadan du kan utföra med ett skjutvapen i en duell.
Fil:Trapping.png Lägga fällor är viktigt då du skall fånga djur eller människor.
Fil:Fms.png Finmotorik förbättrar din kontroll att använda händerna till olika sorters arbeten.
Fil:Repairing.png Reparation används för att laga trasiga föremål. Denna färdighet är även viktig vid konstruktionen av stadsbyggnader.

Karisma

Fil:Leadership.png Ledarskap är viktigt om du måste dela ut order till andra människor. Denna färdighet är även viktig vid konstruktionen av stadsbyggnader och vid fortstrider.
Fil:Skill Tactic.png Taktik ger dig möjlighet att tänka ut strategiska planer och sedan arbeta med dem. I dueller hjälper poängen i taktik dig att inte träffas lika lätt om någon anfaller dig.
Fil:Trading.png Handel gör dig till en bättre förhandlare, så att du kan få bättre priser. Tyvärr påverkar detta inte priserna i städernas affärer.
Fil:Animalinstinct.png Djurinstinkt hjälper dig att förstå och arbeta bättre med djur.
Fil:Skill Appearance.png Utseende visar hur andra människor ser på dig. du kan förefalla mer pålitlig, men det blir också lättare för dig att skrämmas. Om du utmanar en spelare till duell hjälper utseendet genom att din motståndare får sämre chans att träffa dig.

Shaman

Shamanen erbjuder dig den unika förmågan att ändra dina val av färdighets- och attributpoäng. Efter att ha betalat ändringarna kan du använda dina poäng för att placera dem var du vill.

Möjligheten att använda Shamanen får du först efter att ha slutfört slutfört en uppdragsserie som du blir erbjuden då du uppnått nivå 14. När du har slutfört dessa uppdrag får du permanent tillgång till shamanen. För att komma till shamanen måste du klicka på den stora, runda färdighetssymbolen under menyn 'Färdigheter'.

Shamanens meny är väldigt lik färdighetsmenyn. Du ser dina nuvarande färdighets- och attributpoäng och du kan ställa in om de skall visas med bonusarna från dina föremål eller inte. Genom att klicka på en färdighet eller ett attribut sänker du värdet med ett poäng. Alla ändringar måste bekräftas genom att klicka på OK för att du skall återfå dina poäng.

Varje ändring av färdighet eller attribut kostar ett antal dollar. Ju fler ändringar du utför, desto mer ökar denna kostnad att bli. Allt eftersom tiden går kommer kostnaden att sjunka till dess att den återgått till den ursprungliga nivån. Det kan således vara en bra ide att inte ändra alla poäng på en gång.

De är inte möjligt att sänka färdigheter om poängen kommer från tilldelade attributpoäng. Det går heller inte att sänka poäng som du har fått från föremål. Medan du utför ändringar får din karaktär inte utföra något arbete eller annan aktivitet.


Grundläggande:
Vidare läsning: