Uppdragsgivare

Från Wiki The-West SE
Hoppa till navigering
Arbetare.png Sidan innehåller vissa förlegade uppgifter.
Vi jobbar på att åtgärda detta.
Positionerna inaktuella i och med 2.x 


Uppdragsgivare

Questgiver1.png

Det finns uppdragsgivare på kartan som ger dig små uppdrag att slutföra. En uppdragsgivare behöver inte nödvändigtvis vara en person. Det kan även vara en plats där man måste utföra någonting speciellt. Uppdragsgivare är markerade med en vit punkt på kartan. De visas inte på världskartan. Många uppdragsgivare är inte unika på kartan och kan därför finnas på flera platser så att avståndet inte är allt för långt. För att acceptera ett uppdrag av en uppdragsgivare måste du vara på samma plats. Vissa uppgifter blir bara synliga då du finns på uppdragsgivarens plats.

Hitta uppdragsgivare

I vissa uppdrag får du som uppgift att hitta en uppdragsgivare. Alla uppdragsgivare kanske inte finns i alla kartsektioner. I de flesta uppdragen får du därför tips på var du kan finna dem. Om du får ett tips om att leta i de västra delarna av kartan, är det förmodligen bra att påbörja ditt sökande där. Det bästa sättet att hitta en uppdragsgivare är att klicka sig genom det område man har fått som förslag och titta om en ny lila prick har dykt upp på minikartan.

Om en uppdragsgivare inte visas på kartan orsakas det oftast av att man inte har accepterat eller avslutat ett uppdrag.

1.) Du kan hitta uppdragsgivaren bland de norra områdena.
Questgiver2.png

2.) Du kan hitta uppdragsgivaren bland de östra områdena.
Questgiver3.png

3.) Du kan hitta uppdragsgivaren i sydost.
Questgiver4.png


Grundläggande:
Vidare läsning: