Från Wiki The-West SE
Hoppa till: navigering, sök


Fort

En stad kan, när den har uppnått 3000 poäng, konstruera eller anfalla ett fort.

Ett fort ger flera fördelar till den ägande staden och dess stadsmedlemmar:

 • Barackerna erbjuder en bra plats för vila.
 • Staden som äger det största fortet i sitt län kan byta namn på länet.
 • Fortets konstruktionspoäng adderas till din stads poäng.
 • Spännande slag där både du och din stad kan visa prov på er skicklighet.
 • I fortstrider kan du erhålla obligationer och din karaktär kan få många erfarenhetspoäng.

Fort är markerade på kartan med en liten ikon. Ett grått fort kan fortfarande konstrueras, ett rött fort tillhör en annan stad och ett blått fort tillhör din stad. På kartan märks storleken på forten genom att att titta på storleken av ikonen.

Konstruera ett fort

Ett fort kan bara konstrueras av en stads rådgivare eller grundare. De blåa fortmarkörerna på kartan visar var forten kan konstrueras. Följande krav måste uppfyllas för att kunna konstruera ett fort:

 • Du måste vara rådgivare eller grundare i en stad.
 • Din stad måste ha tillräckligt med poäng.
 • Stadens stadskassa måste ha tillräckligt med pengar.
 • Du måste befinna dig på en plats där ett fort kan konstrueras.
 • Det får inte finnas ett fort på den befintliga platsen och det får konstruktionen får inte redan ha hunnit påbörjas av en annan spelare.
 • Du behöver minst 80 energipoäng.

Att konstruera ett fort tar åtta timmar. Endast en spelare krävs för att konstruera ett fort. Så fort fortet är färdigt, kan alla spelare från staden besöka det och hjälpa till med att bygga upp fortets byggnader. Om fler än en spelare försöker konstruera ett fort på samma plats vid samma tid, kommer spelaren som påbörjade konstruktionen först att påbörja arbetet.

Storlek på forten

Där finns tre olika storlekar på forten. Litet, mellanstort och stort. Det finns ett fort av varje storlek i varje län. Skillnaderna mellan de olika storlekarna på fort avgör följande; Maximal konstruktionsnivå på fortets byggnader, antalet tillåtna försvarare vid strid och kraven för byggnaderna. Det stora fortet ger ägaren rätten att byta namn på länet.

Litet Fort Mellanstort Fort Stort Fort
Nödvändiga konstruktionspoäng 24500 36200 41800
Kostnaden för att anfalla eller grunda $1500 $5000 $10000
Maximal nivå för högkvarteret 10 10 10
Maximal nivå för förrådet 7 7 7
Maximal nivå för barackerna 2 4 6
Maximal nivå för tornen 3 4 5
Maximal nivå för muren 3 4 5
Maximal nivå för porten 3 4 5
Maximalt antal deltagare vid strid 50 Anfallare
42 Försvarare
100 Anfallare
84 Försvarare
140 Anfallare
120 Försvarare
Namn på länet Nej Nej Ja

Högkvarter

Huvudkvarteret är fortets politiska mittpunkt. Här kan du få reda på allt om fortets städer och deras invånare samt ändra de viktigaste inställningarna.

Städer

Medlemssidan är en av de få sidor som varje spelare kan se, även de som inte själva är medlemmar. Alla nuvarande medlemmar i fortet visas här, sorterade efter stad och nivå. Genom att klicka på en stad kan du gömma och visa dess medlemslista. Som medlem i fortet ser man även aktivitet, byggnadsnivåer och hur mycket pengar som finns i fortets kassa.

Konstruktion

Under konstruktion kan varje spelare vara med och hjälpa till vid expansionen av fortets byggnader. Resurser behövs för att påbörja konstruktionen samt för att låsa upp nya nivåer. Endast stadsgrundare och stadsrådgivare kan låsa upp nya nivåer, så fort tillräckligt mycket resurser finns tillgängliga. Alla resurser måste lagras i förrådet för att kunna användas.

Inbjudningar

Ett fort kan byggas och försvaras av fler än en stad. Staden som bygger eller erövrar fortet äger det. Ledarna för denna stad kan bjuda in andra städer och även avlägsna dem från fortet. Så fort en stad har blivit inbjuden, kan dess ledare acceptera eller avstå från att gå med i fortet.


Inställningar

Fortets ledare kan, under inställningar, namnge fortet och lägga till en profiltext.

Baracker

I baracken kan du vila om du är medlem i fortet. Det är alltid gratis att sova här. Dessutom känner du dig helt utvilad efter bara 6 timmars sömn.

Nivå Varaktighet Energipoäng Hälsopoäng
1 6 timmar 75 80%
2 6 timmar 80 85%
3 6 timmar 85 90%
4 6 timmar 90 95%
5 6 timmar 95 100%
6 6 timmar 100 100%

Resursförråd

Till skillnad från hur det fungerar i städerna, kostar fortets byggnader även produkter. Alla produkter förvaras i förrådet innan de används vid konstruktion. Varje extra nivå av resursförrådet ger det ytterligare 6 platser att förvara produkter i. Varje medlem i fortet kan lagra produkter till dess att förrådet är fullt. Det finns däremot ingen möjlighet att få tillbaka lagrade produkter. Fortets rådgivare kan förstöra produkter om det skulle behövas.

Utöver förvaringen av produkterna, kan man även förvara pengar i resursförrådet, för att senare kunna använda dessa till konstruktion. Det är inte möjligt att ta ut pengar eller flytta dem till städernas stadskassor.

Resursförrådet har sex nivåer.

Fortstrid

Huvudartikeln om fortslag hittas här här.


Grundläggande:
Vidare läsning: