Från Wiki The-West SE
Hoppa till: navigering, sök

Äventyr är turordningsbaserade slag med flera spelare spelare, som spelas i realtid på en isometrisk spelplan. Spelmekaniken är mer varierad än den för fortslag; du kan göra mer än skjuta och flytta dig en gång per runda och det finns mer än ett spelläge.

I ett nötskal kan äventyr beskrivas som följande: de är organiserade i serier av rundor och varje runda kan spelaren välja att använda förmågor för att röra sig, återställa hälsopoäng, skjuta eller blockera sina motståndare. Användandet av en förmåga kan konsumera ett eller två av spelarens uthållighetspoäng, vilket begränsar antalet förmågor som kan användas per runda. Målet är att, beroende på spelläge, uppfylla ett segervillkor inom de givna tidsramarna.

Kom igång

Det finns två sätt att delta i ett äventyr: genom matchmaking-kön eller genom att gå med i ett anpassat spel (vilka i dagsläget är inaktiverade). Du ställer dig i kö genom att från startskärmen välja en karta i rullgardinsmenyn och sedan klicka Köa. När tillräckligt många lämpliga motståndare hittats placeras du i en lobby, och notifieras via en webbläsarnotifikation.

När spelare grupperas i lobbyer beräknas en matchmaking-ranking (MMR) för varje spelare, och om tillräckligt många spelare finns i kön kommer de spelare som placeras tillsammans ha en snarlik ranking. För närvarande motsvarar denna ranking spelarnivån, men i framtiden kan även andra faktorer komma att medräknas. Med andra ord: din MMR påverkas inte av huruvida du vinner eller förlorar en match.

Lobbyn

Lobbyn visar båda lagen och låter dig förbereda inför den stundande matchen. Om du inte har ett fortslagsvapen (vänster hand) utrustat visas en symbol som indikerar detta bredvid din karaktärs namn. Vid fönstrets topp kommer du se tre tomma rutor märkta "Dina förmågor". Genom att klicka på någon av dessa rutor kan du välja en förmåga att använda under matchen. Efter att han öppnat rullgardinsmenyn kan du hålla musen över en förmåga för att få en ingående beskrivning av den samma. I det fall du gått med i ett anpassat spel, kom ihåg att klicka på "Jag är redo"-knappen i det högra nedre hörnet. I matchmaking-spel indikerar istället en timer när spelet börjar.

Observera: om en spelare lämnar lobbyn kommer den automatiskt att stängas, och alla spelare tvingas återvända till startskärmen. Tänk därför på att, av respekt för dina medspelare, inte lämna en lobby i onödan.

Kartan

Adventures Field.png

I likhet med den karta som används vid fortslag är kartan indelad i små rutor kallade fält. Endast en spelare kan befinna sig i ett fält. På kartan finns ett antal skuggade områden, vilka alla indikerar olika saker:

  • Normala områden saknar skuggning; du kan röra dig och skjuta över dem så länge de inte blockeras av en byggnad eller annat hinder.
  • Områden där dina lagmedlemmar kan "återuppstå" (en: spwan) är grönfärgade.
  • Områden där dina motståndare kan återuppstå är grått färgade.


Banken; ett neutralt, icke taget mål.

I spellägen där territorier eller mål kan övertas finns ytterligare tre typer av områden:

  • Neutrala områden, sådana som inte övertagits av endera part, är skuggade i vitt.
  • Områden tagna och kontrollerade av Daltongänget är skuggade i rött.
  • Områden tagna och kontrollerade av Cockgänget är skuggade i blått.

Koordinataxlarna

Kartans x-axel sträcker sig i riktningen sydväst till nordöst, och dess y-axel i riktningen nordväst till sydöst.

Grundläggande spelsätt

Som tidigare nämnt är äventyr organiserade i serier av på varandra följande rundor. Varje runda varar i strax under 30 sekunder. Under denna tid kan spelarna använda så många förmågor som deras uthållighetspoäng räcker till.

Uthållighet och händelseordning

Färdighetsbaren efter att rörelseförmågan använts. Ett uthållighetspoäng finns fortfarande tillgängligt.

Varje spelare har två uthållighetspoäng till sitt förfogande per runda. När en ny runda börjar, återställs de tillgängliga poängen till två stycken. En förmåga kan förbruka ett eller två poäng; du kan alltså använda två enpoängsförmågor eller en tvåpoängsförmåga. Om du avbryter en förmåga får du tillbaka de uthållighetspoäng som använts för att aktivera densamma.

Varje lag turas om att utföra en förmåga var, i den ordning som de las. Till exempel: om en spelare från Daltongänget förflyttar sig och sen skjuter innan en spelare från Cookgänget använder områdeshelning kommer förmågorna utföras i följande ordning: förflyttning, områdeshelning, skjut. Detta mönster gäller även om lagen använt ett olikt antal förmågor, det lag som använt fler kommer då utföra de resterande i rad efter avslutad turordning.

Tidslinjen under pågående runda, innan motståndarlagets förmågor avslöjats.

Förmågor, Förflyttning och Skjutande

I botten av fönstret finns två till fem förmågor, beroende på vad du valde i lobbyn. Bland dessa förmågor kommer alltid gå och attackera finnas, övriga tre beror på dina val. Se dock till att vara uppmärksam på i vilken riktning du skjuter -- du kan skada medspelare!

Ability Walk.jpg Gå: Klicka på denna ikon och sedan på ett fält på kartan inom det skuddade området runt dig för att gå dit när det är din tur. [Uthållighet: 1]
Ability Shoot.jpg Attackera: Klicka på denna ikon och sedan på en fiende på kartan för att attackera. Du kommer skjuta mot denne när det är din tur! [Uthållighet: 1]
Valbara förmågor
Ability Heal.jpg Hela: Återställ 5 % av målets maximala hälsa. [Uthållighet: 1; Nedkylning (en: cooldown): 3; Räckvidd: 5]
Ability Areaheal.jpg Områdeshelning: Återställer 10 % av den saknade hälsan för samtliga enheter inom ett visst avstånd från dig. [Uthållighet: 1; Nedkylning: 5; Räckvidd: 5]
Ability Quickshot.jpg Snabbskott: Skjut två olika skott med 75 % skada. [Uthållighet: 1; Nedkylning: 3]
Ability Inspire.jpg Inspirera: Öka skadan med 5 % för lagets enheter inom ett visst område. [Uthållighet: 1; Nedkylning: 1; Räckvidd: 5]
Ability Barrel.jpg Rullande tunnor: Skicka fem tunnor i valfri riktning. Absorberar ett skott och hindrar rörelse. [Uthållighet: 1; Nedkylning: 3; Varaktighet: 1]
Ability Eagle.jpg Örnöga: Ditt nästa skott kommer ha 50 % större träffsäkerhet och 20 % större chans att vara en kritisk träff. [Uthållighet: 1; Nedkylning: 3; Varaktighet: 1]
Ability Snake.jpg Ormskott: Avlossar ett vanligt skott, men målet blöder 10 % av sin hälsa under de följande tre rundorna. [Uthållighet: 1; Nedkylning: 3; Varaktighet: 3]
Ability Snare.jpg Snara: Med 50 % chans fastnar ditt mål och kan inte kan röra sig under resten av rundan. [Uthållighet: 1; Nedkylning: 5; varaktighet: 1; Räckvidd: 8]
Kritisk träff

Det finns en liten chans att ett skott träffar kritiskt och orsakar 25% mer skada än vanligt. Sådana skott visas med gul färg under rundans gång, i kontrast till vanliga som visas med röd färg.

Segervillkor

Segervillkoren är knutna till spelläget. I vissa spellägen krävs det att alla fientliga enheter knockas. I andra, exempelvis herravälde, återuppstår knockade spelare, och segervillkoret är därför ett annat. Om ingen aktivitet sker i spelet under flera rundor, kommer det avslutas även om inte segervillkoren uppfyllts.

Färdigheter och bonusar

Fyra faktorer påverkar dina äventyrs-stats: din karaktärs nivå, ditt fortslagsvapen, vilka kläder din karaktär är utrustad med, och eventuella aktiverade buffar. Till skillnad ifrån i fortslag är buffar och kläder alltid lika effektiva på två spelare av samma nivå, oberoende av deras hälsopoäng eller färdigheter.

Karaktärens nivå

Din karaktärs nivå avgör din bashälsa. Denna typ av hälsa minskar inte din effektivitet på andra områden.

Fortslagsvapen

Endast vapnets skada, attributpoäng och bonusar för multiplayer påverkar dina äventyrs-stats. Färdigheter eller andra bonusar inverkar inte.

Skada

Ditt vapens skada avgör din basvapenskada.

Styrka

Styrka ger den huvudsakliga bonusen till din bonushälsa (märk skillnaden mot bashälsa!). Denna typ av hälsa minskar dina chanser att träffa och ducka skott.

Rörlighet

Rörlighet ger den enskilt största bonusen till dina chanser att ducka skott.

Fingerfärdighet

Fingerfärdighet ger den enskilt största bonusen till den skada som du kan utdela.

Karisma

Karisma utgör den huvudsakliga bonusen till dina chanser att åstadkomma en kritisk träff.

Alla föremål och buffar

Endast multiplayer attack- och multiplayer försvars-bonusar från andra föremål eller buffar påverkar dina äventyrs-stats, inte andra bonusar eller attribut associerade med dem.

Multiplayer-attack

Multiplayer-attack, exempelvis från Gyllene geväret, ger en ytterligare bonus till dina chanser att träffa och till mängden skada som du orsakar.

Multiplayer-försvar

Multiplayer-försvar, från exempelvis det Gyllene geväret, ger ytterligare bonus till din bonushälsa. Den typen av hälsa minskar dina träff- och duckningschanser, vilket dock kompenseras något genom att en liten bonus också ges till duckningschansen.

Avstånd

Ju längre ifrån ditt mål du befinner dig, desto lägre blir chansen att träffa och desto mindre skada orsakar du.

Belöningssystem

I takt med att ditt lag avancerar mot spellägets segerkrav når du olika belöningsnivåer (i spelläget herravälde exempelvis genom att nå 7, 14, 21, 28 eller 35 av 35 poäng). Ju högre belöningsnivå laget uppnått under matchens gång, desto större blir belöningen i slutet. Du belönas oavsett om ditt lag vinner eller förlorar, också om segervillkoren inte uppnåtts eller om spelet stängts till följd av inaktivitet.

Veteranpoäng

Veteranpoäng är en ny spelvaluta skapad specifikt för äventyr. När ett äventyr är avslutat erhåller du baserat på belöningsnivån ett visst antal veteranpoäng. (Om du lämnade äventyret för tidigt får du inga veteranpoäng.) Antalet erhållna veteranpoäng ligger i intervallet från 0 (ingen belöningsnivå uppnådd) till 250 (samtliga belöningsnivåer uppnådda).

Veteranpoängen kan spenderas i [Union Pacific#Union Pacific-affären|Union Pacific-affären]. Samtliga föremål som kan köpas för dessa poäng återfinns under veteranfliken, märkta med en speciell ikon.

För närvarande visas antalet veteranpoäng utställda i ditt namn endast i UP-affären.

Kassaskåp

Kassaskåpet är ett nytt föremål skapat specifikt för äventyr. De innehåller en uppsjö av buffar och ett helt nytt föremålsset. Kassaskåp ges med 20% sannolikhet som belöning vid avklarat äventyr om den sista belöningsnivån uppnåddes, och kan också köpas i UP-affären för veteranpoäng.

Spellägen

Äventyr erbjuder en uppsjö av spellägen, men i dagsläget är endast ett aktiverat: herravälde.

Herravälde

I spelläget herravälde måste spelarna ta över tre strategiska punkter: banken, saloonen och oljeriggen, och sedan hålla dessa så länge som möjligt. Varje byggnad som ditt lag kontrollerar vid en rundas slut ger ett poäng. Det lag som först samlat 35 poäng vinner. Om inget lag lyckas samla 35 poäng innan alla rundor är över vinner det lag med flest poäng. I den övre, centrala, listen visas poängställningen och vilka byggnader som kontrolleras av vem.

Ta över byggnader
Kontrollnivåer: -3, +2, +1

Alla byggnader är från början neutrala. För att ta över en byggnad krävs det att minst en spelare står inom det omgivande området. Ju fler i laget som står inom området, desto fortare går övertagandet. När laget tagit över en byggnad behöver de inte stå kvar, de behåller kontrollen över den tills motståndarlaget tar över den på samma sätt.

I den list som återfinns centralt i fönstrets överkant återfinns information om vem som kontrollerar byggnaderna. Den inre cirkelns bakgrundsfärg motsvarar färgen för det, om något, ägande laget. Om byggnaden håller på att övertas kommer också en yttre ring visas som anger kontrollnivån. Mellan nivåerna neutral (±0) och övertagen (±3) finns två nivåer vilka indikeras av längden av den färgade ringen (1/3, 2/3 eller 3/3). Varje spelare i det omkringliggande området påverkar kontrollnivån med ett poäng. När byggnaden blir neutral kommer dock inte kontrollnivån påverkas mer till din fördel förrän under nästa runda. Med andra ord: det är alltid onödigt att vara mer än tre fler än motståndarlaget inom det omkringliggande området, och det tar alltid minst två rundor att ta över en byggnad från motståndaren.

Återuppståndelse (Respawning)

Till skillnad ifrån i andra spellägen återuppstår du tre rundor senare om du knockas i herraväldes-läge. Under den tiden kommer dock ditt lag sakna en krigare på fältet!

Segervillkor

Det lag som först når 35 herraväldespoäng vinner. Om båda lagen uppnår detta antal poäng samtidigt, eller om inget lag når denna gräns inom innan samtliga rundor är över, utses vinnaren på följande sätt:

  1. Det lag med flest herraväldespoäng vinner.
  2. Det lag som knockat flest motståndare vinner.
  3. Det lag som orsakat mest skada vinner.


Tillgängliga kartor
  • Rush på Tombstone


Grundläggande:
Vidare läsning: