Från Wiki The-West SE
(Omdirigerad från Stad)
Hoppa till: navigering, sök


Städer

Town.png

Städer spelar en central roll i The West. Här kan du knyta kontakter med andra spelare och bygga upp en stark, mäktig stad tillsammans. Varje byggnad du konstruerar ger fördelar till dig och de övriga stadsmedlemmarna. Du kan också handla till ett mycket bättre pris i din egen stads affärer, sova gratis på hotellet och använda banken för att skydda dina pengar. Du kan inte vara medlem i fler än en stad åt gången. För att gå med i en annan måste du först lämna din gamla stad. Det tar minst 2* timmar innan du kan gå med i en ny stad efter det att du har lämnat din gamla.

(* Den tiden ökar, beroende på hur många gånger du lämnat städer tidigare.)

Stadsbyggnader

Worker.png

Med hjälp av de andra stadsmedlemmarna kan du konstruera många olika byggnader i din stad. Precis som för vilket annat arbete som helst, behöver du arbetspoäng för att kunna konstruera en byggnad.

Motivation att bygga i staden spelar också en stor roll. En lägre motivation betyder att färre konstruktionspoäng läggs till byggnaden efter slutfört arbete. Konstruktionsmotivationen är individuell för varje spelare, så om spelare A bygger på staden påverkar detta inte motivationen för spelare B. Motivationen påverkar heller inte hur pass motiverad din karaktär är att utföra andra sorters arbeten.

Varje byggnad kräver ett fastställt antal konstruktionspoäng för att öka till nästa nivå. Ju högre nivå det är på byggnaden, desto fler poäng behövs för att uppnå nästkommande nivå. Att konstruera byggnader tar mycket tid. Du gör väldigt små framsteg med bara en timmas arbete. Den gröna utvecklingsmätaren i stadshuset visar hur pass långt konstruktionen har kommit för varje byggnad. Alla stadsmedlemmar kan hjälpa till att bygga, så länge som de har tillräckligt många arbetspoäng för att motsvara byggnadskraven.

Stadshus

Townhall.png

Stadshuset är en samlingsplats för stadens medlemmar. Nya konstruktionsarbeten påbörjas på denna plats, här visas en lista över stadens medlemmar och det är även här som stadens ledare bjuder in nya medlemmar.

Med varje konstruktionsnivå av stadshuset blir det lättare att konstruera andra byggnader. Svårigheten för konstruktionsarbeten sänks med 5 poäng för varje extra nivå på stadshuset. Högsta konstruktionsnivå på stadshuset är 10.

Konstruktion

Under 'Konstruktion' kan du se vilka byggnader som finns i din stad och vilken nivå de befinner sig på för tillfället. Du kan också välja en byggnad att arbeta på. Vilken medlem som helst i din stad kan arbeta på en byggnad som inte har nått sin maximala nivå ännu. Därför krävs det också mycket samarbete för att bygga en stor stad. Konstruktionsmätaren visar hur långt det är kvar till dess att byggnaden uppnår nästa nivå. När mätaren har kommit upp till 100% ökar byggnadens nivån med 1. Varje byggnad, förutom kyrkan, har en maxnivå, och när denna är uppnådd kan du inte längre bygga på byggnaden.

Genom att välja en byggnad och klicka på "Konstruktion" kan du påbörja konstruktionen av byggnaden. Detta fungerar ungefär som att när du utför arbeten. Även här behöver du arbetspoäng för att kunna utföra arbetet. Ju fler arbetspoäng du har, desto fler konstruktionspoäng adderas till byggnaden när du har slutfört ditt arbetspass.

Att konstruera byggnader kostar mycket pengar. Till detta kan du välja mellan att använda dina egna pengar eller pengarna från stadskassan. Varje timma du arbetar på en konstruktion kostar $240.

Om du inte har tillräckligt med arbetspoäng för den byggnad du har valt kan antingen välja att arbeta på en annan byggnad eller öka nivån på stadshuset. För varje extra nivå på stadshuset, sänks svårigheten att konstruera alla andra byggnader med 5 poäng.

Byggnadens svårighetsgrad kan beräknas som: (Nivån som du vill uppnå + 0,4) * 15 - (stadshusets nivå * 5)
Exempel: Vi vill avancera kyrkan till nivå 26 (kyrkan är alltså just nu i nivå 25) och vårt stadshus är i nivå 10. Beräkningen blir då följande: (26+0,4)*15-(10*5)=26,4*15-50=396-50=346

Formel för antalet byggnadspoäng som behövs för nästa nivå (ej hotell): Nivån som önskas uppnås * 100.

Formel för antalet byggnadspoäng som behövs för nästa nivå på hotellet: Nivån som önskas uppnås * 200.


Invånare

Här kan du se alla medlemmar från denna staden och dess aktuella nivåer. I din egna stad kan du även se hur mycket pengar de har donerat till stadskassan och hur många timmar de har arbetat med att bygga upp staden samt om spelaren är aktiv eller inte.

Här kan du även välja att lämna staden, om det nu är din önskan.

Kyrka

Church.png

I kyrkan kan du be en stilla bön. Vad som händer när du ber är en väl bevarad hemlighet. Du kommer inte finna svaret vare sig bland hjälptexterna eller på forumet. Du kommer heller inte få något svar på frågan från supporten. Att be tar alltid 15 minuter. Det lönar sig inte att be konstant.

Kyrkan är den enda byggnaden som saknar maxnivå, dock kommer svårigheten för eller senare bli så pass hög att det blir praktiskt taget omöjligt att konstruera byggnaden.Vägvisare

Signpost.png

Vägvisaren tillåter dig att gå in i en stad.

Bank

Bank.png

Du kan skydda dina pengar på ett bankkonto. Det är enbart pengarna du har satt in på banken som är skyddade från att bli stulna i en duell. Du behöver inte ta ut pengar för att kunna använda dem, försäljaren tar betalt direkt från banken då du inte har tillräckligt med pengar på fickan. Även om du kan sätta in pengar i andra städer än din egen så bör ju komma ihåg att du då måste betala avsevärt högre bankavgifter!

Varje extra konstruktionsnivå av banken sänker bankavgifterna.

I banken kan du även donera pengar till stadskassan samt se din omsättning.

Saloon

Saloon1.png

Saloonen har två funktioner. I din egen stads saloon kan du mottaga och acceptera uppdrag. I andra städer är saloonen till för att du skall kunna utmana andra spelare på duell.


Skräddare

Tailor.png

Skräddaren säljer alla typer av klädsel. Du kan köpa hattar, skor, byxor och kläder. För att köpa ett föremål behöver du bara klicka på den och bekräfta valet. Eller så kan du dra den till din packning och bekräfta. Pengarna dras och föremålet flyttas till din packning.

Walkto.png

Du måste vara i staden där affären är belägen för att kunna handla där. Du kan klicka på stadens vägvisare för att påbörja din resa dit. För en kostnad av 10 guldklimpar kan du dock välja att få föremålet levererat till dig och därmed slippa resa.

Med varje ny konstruktionsnivå erbjuder skräddaren nya kläder. De nya föremålen är oftast bättre än de gamla. Vilka föremål som erbjuds i en stad varierar slumpmässigt. Varje stad har olika föremål till salu, men ingen stad har allt. Varje nivå ger inte nya föremål för varje föremålstyp. Den maximala konstruktionsnivån för skräddaren är 10.

Där finns två fördelar med att bygga upp din egen affär. Affärerna säljer bara sina bästa föremål till medlemmarna i den egna staden. Om du går till en annan stad erbjuder försäljaren dig bara föremål som är två konstruktionsnivåer lägre än affärens aktuella nivå. Affärens priser är dessutom fyra gånger högre för dem som inte är stadsmedlemmar.

Vapensmed

Gunsmith.png

Gevärssmeden är en affärsman. Du kan köpa närstridssvapen, skjutvapen och fortvapen i hans butik. För att köpa ett vapen behöver du bara klicka på vapnet och bekräfta ditt val, eller så drar du vapnet till din packning och bekräftar valet. Pengarna dras sedan från din plånbok och/eller bankkonto och har du råd så läggs vapnet i din packning.

Walkto.png

Du måste vara i staden där affären är belägen för att kunna handla där. Du kan klicka på stadens vägvisare för att påbörja din resa dit. För en kostnad av 10 guldklimpar kan du dock välja att få föremålet levererat till dig och därmed slippa resa.

Du har även alternativet att sälja föremål som du bär med dig. Försäljningspriset är detsamma var du än säljer dina föremål, oberoende av vilken typ av affär det är eller i vilken stad du befinner dig och är alltid hälften av inköpspriset (det vanliga inköpspriset, inte det i främmande städer).

För varje ny nivå blir nya vapen tillgängliga för köp. Den högsta nivån på vapensmeden är 15.

Där finns två fördelar med att bygga upp din egen affär. Affärerna säljer bara sina bästa föremål till medlemmarna i den egna staden. Om du går till en annan stad erbjuder försäljaren dig bara föremål som är två konstruktionsnivåer lägre än affärens aktuella nivå. Affärens priser är dessutom fyra gånger högre för dem som inte är stadsmedlemmar.

Handelsbod (Närbutik)

General.png

Närbutiken säljer halsband, skärp och djur. För att köpa ett föremål är de bara att klicka på föremålet och sedan bekräfta köpet. Eller så kan du klicka på föremålet och dra det till din packning. Efter att köpet blivit bekräftat kommer pengarna att dras från din plånbok och ditt bankkonto och föremålet flyttas därefter till din packning.

Walkto.png

Du måste vara i staden där affären är belägen för att kunna handla där. Du kan klicka på stadens vägvisare för att påbörja din resa dit. För en kostnad av 10 guldklimpar kan du dock välja att få föremålet levererat till dig och därmed slippa resa.

Varje ny konstruktionsnivå på närbutiken ger ett utbud av nya föremål. De nya föremålen är nästan alltid bättre än de som kom på föregående nivå. Vilka föremål som erbjuds i en stad är slumpartat. Varje stad har olika föremål till salu och alla nivåer på en affär ger inte ett nytt föremål av varje sort. Den högsta konstruktionsnivån för närbutiken är 10.

Det finns främst två fördelar med att bygga upp din egen stads affärer. Affärer säljer inte deras bästa föremål till någon annan än stadsmedlemmarna. Om du går till en annan stad erbjuder affärsmännen enbart det utbud som byggnaden hade för 2 nivåer sedan (men föremålen för nivå 1 är alltid tillgängliga). Affären tar dessutom 4 gånger mer betalt för ett föremål, då någon som inte är medlem i staden vill köpa.

Sheriff

Sheriff.png

Hos Sheriffen kan du av olika anledningar efterlysa spelare för en viss summa pengar. Dessa pengar tillfaller sedan i form av en belöning den spelare som utmanar och vinner emot den efterlysta spelaren. Högsta konstruktionsnivå på Sheriffen är 5.

Marknad

Market1.png

På marknaden kan du auktionera ut föremål. Andra spelare kan då lämna ett bud på föremålet, eller köpa det direkt. För att kunna hämta ut ett föremål eller pengar från marknaden måste spelaren befinna sig i samma stad som föremålet blev utlagt på auktion ifrån.

Du måste betala en avgift för att få lägga ut ett föremål på marknaden.

Högsta konstruktionsnivå för marknaden är 10.

Begravningsbyrå

Mortician.png

Begravningsbyrån behövs för att du skall kunna utmana andra spelare på duell. Om din stad inte har en begravningsbyrå kan du inte utmana någon, men andra spelare kan fortfarande utmana dig - förutsatt att deras stad äger en begravningsbyrå. Begravningsbyrån har endast 1 nivå.

I begravningsbyrån lagras även stadens duellstatistik. Begravningsbyråns statistik inkluderar:

  • Totalt antal dueller
  • Antal vunna dueller
  • Antal förlorade dueller
  • Skillnaden mellan de vunna och förlorade duellerna
  • Antal utslagna motståndare
  • Antal utslagna invånare
  • Högsta träff räknad i en duell
  • Högsta mottagna skada i en duell
  • Bästa duellant i staden
  • Bästa duellerade fiende


Hotell

Hotel.png

På hotellet kan du sova. Medan du sover återfår du energipoäng och hälsopoäng mycket snabbare än vanligt. Ingen kan utmana dig på duell medan du sover på hotell. Om du blir knockad i en duell eller om du blir så illa skadad under ett arbete att du svimmar, förflyttas du till hotellet i din egen stad. Ett hotell med hög nivå hyr ut fler och bättre rum. Det kostar mer att sova i ett bättre rum, men du återfår energi och hälsa snabbare om du bor i ett bra rum. Att sova på hotellet i din egen stad är helt gratis. Den maximala konstruktionsnivån för hotellet är 5.

Residens

Residences.png

Residens behövs för att kunna ha fler medlemmar boende i staden. Det går inte att klicka på byggnaden. För varje extra konstruktionsnivå har residensen plats för ytterligare fem medlemmar. Den högsta nivån på residensen är 10.

Grunda en stad

Foundicon.png

För att grunda en stad behöver du ha $300 och 80 energipoäng. Platser där du kan grunda en stad liknar alla andra arbetsplatser på kartan; bilden visar en cirkel med en spade mot en blå bakgrund. Att grunda en stad tar 8 timmar. Du kan välja vilket namn du vill ge staden, men det måste vara unikt för just din stad.

För att fler spelare skall kunna gå med i din stad, måste du bjuda in dem.

Ansluta till en stad

För att bli medlem i en stad så behöver du först få en inbjudan. Enbart stadens ledare kan skicka ut inbjudningar. Det är väldigt viktigt att vara med i en stad, då The West bygger på samarbete mellan olika spelare. Det är nästan alltid en bättre idé för nya spelare att söka sig till städer som redan finns än att försöka skapa sin egna städer. Här är ett par tips på hur du skall välja rätt stad: Det är oftast ingen god idé att skriva till staden som är rankad nummer 1. Chansen att de skall bjuda in dig är väldigt liten. Det är bättre att skriva till en stad där spelarna i praktiken har samma nivå som du har. Du kan alltid byta stad senare, om du inte trivs.

Spökstad

Ghosttown.jpg

Spökstäder är övergivna städer. När den sista stadsmedlemmen lämnar staden förvandlas den till en spökstad.

Byggnader i spökstaden går inte längre att använda. Hotellet och banken stänger, vilket även handelsmännen gör.

Det är möjligt att väcka en spökstad till liv. Att göra detta kostar lika mycket som att skapa en ny stad. Den stora fördelen med detta är att spökstadens byggnader har kvar sina gamla nivåer. När du tar över en stad kommer det stå hur mycket poäng den kommer ha efter att den har blivit övertagen.

Stadsforumet

Stadsforumet är en plats för stadsinvånarna att kommunicera. För att öppna stadsforumet, tryck på knappen 'Stadsforum' på vänster sida av skärmen.

Om stadsforumet skall kunna användas, måste det först upprättas. För att skapa ett form, tryck på 'Administrera forum' i fönstrets nedre högra hörn. observera att endast stadsgrundare har tillgång till denna funktion. Hur som helst, i det fönster som nu kommer upp, skriver du ett namn på forumsdelen i boxen kallad 'skapa forum'. Du kan lägga till, och ta bort, forum efter behov. Vill du dela ett av forumen med en utomstående stad, kan du även göra det härifrån. observera att den stad du bjuder in måste acceptera inbjudan, så skicka gärna med ett meddelande till stadsgrundaren.

Stadsrådgivare har makten att ändra och ta bort inlägg i forumet. Likaväl som de kan ändra, flytta, låsa, och ta bort trådar. Stadsrådgivarna kan även starta en undersökning, samt märka trådar 'viktigt'.


Grundläggande:
Vidare läsning: