Från Wiki The-West SE
(Omdirigerad från Duell)
Hoppa till: navigering, sök
Faqlogo.png Läs mer om Dueller på forumet.
Visa inlägget genom att klicka här.

Allmän info om dueller

Det finns två olika sorters dueller, NPC-dueller och spelardueller.

Spelardueller

En duell är en strid mellan två spelare. För att utmana andra spelare måste du vara medlem i en stad och din stad behöver ha byggt färdigt sin begravningsbyrå.
Det finns flera sätt att starta en duell: antingen kan du klicka på spelarens hemstad, gå till Saloonen och klicka på "Duell", eller så utmanar du spelaren direkt genom att klicka på denne via kartan eller via spelarprofilen. Sist men inte minst kan du också klicka på duellikonen i den nedre menyn och sedan på "Spelare" för att få upp en lista på möjliga duellmål samt vilket avstånd du har till dem m.m.
Duellen äger rum på den plats där den du utmanar befinner sig när du startar duellen. Avbryter du duellen och motståndaren hinner förflytta sig innan du startar den igen måste du gå till den nya platsen för att duellen skall kunna äga rum.
Detta gäller dock inte för duellanter, som kan duellera inom en radie på 15 minuter (30 med premium karaktärsbonus) utan att förflytta sig.
Psst... Tänk på att du inte kan duellera spelare som sover, är knockade eller deltar i en fortstrid.

En duell kostar 12 energipoäng och du kan göra inställningar för duellen (var du siktar och hur du duckar) via ikonen med de korsade pistolerna i den nedre menyn.
Skulle duellen inte slutföras p.g.a. att din motståndare har hunnit lägga sig och sova på hotellet, deltar i en fortstrid eller dylikt så får du tillbaka dina 12 energipoäng.
Tips: Tänk på att andra spelare kan duellera dig även om du sover eller är anmäld till strid i 45 minuter efter en slutförd duell.

NPC-dueller

I duellmenyn finns en flik som heter "Banditer". Detta är s.k. NPC-duellanter - alltså datorkontrollerade motståndare. Svårigheten på dessa dueller bestäms utav din nivå och antal vunna NPC-dueller. Ju fler vunna dueller på rad, desto högre svårighetsgrad kommer du upp i. Du kan se NPC-duellantens färdigheter genom att hålla din muspekare på dess spelarbild.

Efter att du har besegrat en NPC-duellant tar det en liten stund innan den ersätts av en ny motståndare. Att knockas av en NPC innebär inte att du är knockad i 48 timmar, som vid en spelarduell. Du är heller inte oskyddad i 45 minuter efter duellen utan kan sova i lugn och ro om du så önskar.

Duellen

En duell är uppdelad i 8 rundor. Varje spelare har 8 chanser att försöka träffa sin motståndare, samt 8 försök att undvika att själv bli träffad. För att träffa din motståndare behöver du ett bra anfallsvärde och för att undvika att bli träffad behöver du ha ett bra försvarsvärde.

Träffchans

Sikte.png

Din träffchans bestäms av ditt värde i färdigheten 'Sikte'. Ju fler poäng du har på sikte, desto större är din träffchans.
Genom att använda färdigheten 'Taktik' får försvararen "hemmafördel" när denne blir anfallen.

Taktik.png
Utseende.png

Anfallaren använder sig av 'Utseende' för att tillintetgöra denna fördel.

Om försvararens taktik är högre än anfallarens utseende sänks anfallarens träffchans. Är den däremot lägre så sänks försvararens träffchans. Ju större skillnad det är mellan de två färdigheterna, desto mer sänks träffchansen.

Utöver detta får varje spelare en bonus på 5 poäng till sin träffchans.

Undvikschans

Undvik.png

Undvikschansen bestäms genom ditt värde i färdigheten 'Undvik'. Utöver detta får varje spelare dessutom en bonus på 5 poäng till undvikschans.


Skottväxling

I varje duell attackerar båda duellanterna totalt åtta gånger vardera. Båda kämparna har alltså åtta chanser på sig att få in en träff och orsaka skada. Anfallaren har alltid fördelen av att vara den som attackerar först. Duellanterna kan använda sig av antingen närstridsvapen eller skjutvapen, men de behöver inte använda sig av samma vapentyp. I exemplet nedan förklarar vi duellen baserad på bara skjutvapen, för att göra det mindre komplicerat.

Med varje slag eller skott jämförs anfallarens träffchans med försvararens undvikschans. I denna process väljs ett slumpmässigt tal, mellan 1 och träffchansen, för anfallaren, samt mellan 1 och undvikschansen för försvararen. Om träffchansen sedan överstiger undvikschanse kommer anfallaren att få in en träff och orsaka skada. Om träffchansen är lägre kommer försvararen istället att undvika att bli träffad och inte skadas alls. Därefter är det dags för försvararen att anfalla, och då blir anfallaren istället försvarare. Detta växlar i turordning till dess att någon förlorar alla sina hälsopoäng, eller tills dess att båda spelarna har fått anfalla 8 gånger.

Skada

Skada orsakas när den ene spelaren får in en träff på den andre. Det händer endast då anfallsvärdet är högre än försvarsvärdet. Skadan beräknas utifrån den typ av vapen som anfallaren har. Varje vapen har ett minimum- och ett maximumvärde i skada. Varje gång du träffar väljs ett slumpmässigt värde ut inom denna intervall och det är sedan detta värde som skadan baseras på.

Vigor.png
Hardhet.png
Skytte.png
Reflex.png

Det finns två olika typer av vapenklasser för dueller - närstridsvapen och skjutvapen. Skadan som du orsakar med ett närstridsvapen ökar om ditt värde i 'Vigör' är bra, men sänks om motståndaren har ett bra värde i 'Hårdhet'. Skadan som du orsakar med ett skjutvapen ökar om ditt värde i 'Skytte' är bra, men sänks om motståndaren har ett bra värde i 'Reflex'. En spelare som har fler poäng vigör än skytte, bör därför använda sig av ett närstridsvapen snarare än ett skjutvapen.


Träffzoner

Trefferzonen.png

Du kan ändra dina duellinställningar om du klickar på 'Duell'-ikonen (två korsade pistoler) i den nedre menyn. Genom att ställa in de zoner du vill sikta på och de zoner du vill försöka undvika, kan du öka din chans att skada din motståndare och undvika att själv bli skadad.

Här kan du ställa in flera saker. För det första kan du ställa in var på fienden du vill sikta. Skadan du orsakar varierar beroende på var du träffar din motståndare. Träffar du händerna är skadan "normal", men om du däremot träffar en axel gör du 15% mer skada. Att träffa huvudet ger hela 50% mer skada.

Du kan även ställa in åt vilket håll du vill ducka för att försöka undvika din motståndares anfall. Om du undviker med den del av kroppen som anfallaren försökte träffa, fördubblas ditt värde i 'Undvik'.

 • Du kan ducka rakt nedåt och på så sätt skydda ditt huvud och båda axlarna.
 • Du kan ducka till vänster för att skydda ditt huvud, din högra axel och din högra arm.
 • Du kan ducka till höger för att skydda ditt huvud, din vänstra axel och din vänstra arm.
 • Du kan också välja att inte försöka undvika alls. Detta dubblar din träffchans, men gör det samtidigt väldigt lätt för motståndare att träffa dig.

En duell håller på i 4 + 4 rundor. Inställningarna för runda 1 är samma som för runda 5, runda 2 är samma som för runda 6 och så vidare.

Vinna en duell

Spelaren som orsakar mest skada i en duell vinner. Om båda spelarna orsakar lika mycket skada vinner försvararen. Spelare som förlorar alla sina hälsopoäng i en duell svimmar. Händer detta är det alltid den andra spelaren som vinner, även om han orsakade mindre skada.

Krav för dueller

Det finns ett par krav du måste uppfylla för att kunna slutföra en duell. Det går inte att utmana alla spelare.

 • Försvararen måste vara medlem av en stad
 • Anfallaren måste vara medlem av en stad. Denna stad måste dessutom ha en begravningsbyrå.
 • Anfallaren måste befinna sig på samma plats som sin motståndare.
 • Anfallaren behöver ha minst 12 energipoäng.
 • Båda spelarna måste kunna få erfarenhetspoäng från duellen. Dessa räknas ut baserat på skillnaden i duellnivå.
 • Du får inte utmana samma spelare fler än en gång per timma.
 • Försvararen får inte ha knockats de senaste 48 timmarna.
 • Anfallaren får inte ha knockats de senaste 48 timmarna.
 • Försvararen får inte ha tagit in på hotellet för att sova.

Duellbelöningar och uträkningar

Duel3.png

Vinnaren av en duell får två belöningar.

Vinnaren tar en del av pengarna som försvararen har på sig. Om försvararen inte har några pengar så får vinnaren ingenting. Om försvararen blir knockad så förlorar denne alla sina pengar, samtidigt som vinnaren får en del av dem.

Vinnaren får också erfarenhetspoäng för duellen. Hur många poäng som delas ut beror på försvararens duellnivå.

Erfarenhetspoäng = (7 * förlorarens duellnivå) - (5 * vinnarens duellnivå) + 5

Duellnivå

En spelares duellnivå räknas ut med hjälp av karaktärsnivån plus de erfarenhetspoäng man vunnit från tidigare dueller. Ju fler erfarenhetspoäng du får från dueller, desto högre duellnivå. Varje gång din karaktärsnivå ökar, ökar således även din duellnivå.

Motivation

Efter varje duell så sänks motivationen med 3 poäng. En minskad motivation bidrar till en förminskad erfarenhets- och pengavinst. Med en motivation på 50% får vinnaren endast hälften av de uträknade poängen. Det är endast din egna motivation som räknas om försvararen vinner. Motivationen stiger varje dag med 10 poäng.

Duell mot uppdragsgivare

Dueller mot uppdragsgivare fungerar på samma sätt som mot andra spelare. Det finns dock några skillnader:

 • Uppdragsduellanter tar inga pengar från dig, även om du förlorar duellen.
 • Du kan utmana uppdragsduellanten hur många gånger du vill, fram till dess att du vinner. Det finns ingen väntetid så som det finns när du duellerar mot andra spelare.
 • Uppdragsdueller kostar inte energi att slutföra
 • Din motivation påverkas inte i dessa dueller.
 • Uppdragsduellanter ger dig varken pengar eller erfarenhetspoäng.

Att tänka på: Du kan även svimma i dueller mot uppdragsgivare och i och med det förlora alla dina pengar som inte skyddas av banken.

Duellering av efterlysta

Alla spelare som bor i en stad kan bli efterlysta, vilket innebär att den som duellerar dem och vinner duellen eller knockar den efterlyste, får en viss summa pengar. Dessa pengar har någon annan spelare satt ut, kanske för att hämnas eller för att göra duellerna lite mer intressanta. Mer information om detta finner du när du läser om Sheriffen.


Grundläggande:
Vidare läsning: