Hoppa till: navigering, sök

Denna sida listar spårningskategorier som automatiskt befolkas av MediaWiki-mjukvaran. Deras namn kan ändras genom att ändra det relevanta systemmeddelandena i MediaWiki-namnrymden.

Spårningskategori Meddelandenamn Inklusionskriterier för kategori
Indexerade sidorindex-categoryDenna sidan innehåller ett __INDEX__ (och är i en namnrymd där denna flagga tillåts), och indexeras därför av robotar även där detta normalt inte skulle ske.
Icke-indexerade sidornoindex-categorySidan innehåller det magiska ordet __NOINDEX__ (och är i en namnrymd där denna flagga tillåts), och indexeras därför inte av robotar.
Sidor som använder upprepade argument i mallanropduplicate-args-categorySidan innehåller mallanrop som använder repeterade argument, så som {{foo|bar=1|bar=2}} eller {{foo|bar|1=baz}}.
Sidor med för många resurskrävande parserfunktionerexpensive-parserfunction-categorySidan använder för många kostsamma parser-funktioner (som #ifexist). Se användarhandboken.
Sidor med uteslutna mallparametrarpost-expand-template-argument-categorySidan är större än $wgMaxArticleSize efter att ett mallargument (någonting inom tre parenteser, som {{{Foo}}}) expanderats.
Sidor som inkluderar för mycket mallkodpost-expand-template-inclusion-categorySidan är större än $wgMaxArticleSize efter att alla mallar har expanderats, därför har vissa mallar inte expanderats.
Dolda kategorierhidden-category-categoryKategorin innehåller __HIDDENCAT__ i dess kategori, vilket som standard förhindrar den från att visas i kategorirutan.
Sidor med trasiga fillänkarbroken-file-categorySidan innehåller en trasig fillänk (en länk som bäddar in en fil som inte finns).
Sidor där antalet noder har överskriditsnode-count-exceeded-categorySidan överskrider det maximala antalet noder.
Sidor där expansionsdjupet överskridsexpansion-depth-exceeded-categorySidan har överstridit det maximala expansionsdjupet.
Sidor med ignorerade visningstitlarrestricted-displaytitle-ignoredSidan har ignorerat {{DISPLAYTITLE}} eftersom den inte överensstämmer med sidans riktiga titel.
Sidor med loopade mallartemplate-loop-categorySidan innehåller en loopad mall, d.v.s. en mall som anropar sig själv rekursivt.