Från Wiki The-West SE
Hoppa till: navigering, sök

Från version 1.36 tillåter migration individuella karaktärer att permanent flytta till en värld med låg population. Karaktärs migration kan endast ske efter att "Community Managern" tillåter en migrationsrutt från en karaktärs aktuella värld till en annan/andra värld(ar). Karaktärsmigration är frivilligt men världar med allt för få spelare kommer förmodligen förr eller senare att stängas.

Migrationens syfte

Karaktärsmigration gör att världar som hålls öppna behåller en tävlingsinriktad natur. Utan tillräckligt med spelare kommer nyckelfaktorer till spelet bli omöjliga; i huvudsak fortstrider och dueller kräver spelare mot varandra vilket blir en svårt när fler spelare lämnar världarna. Karaktärsmigration gör det även möjligt för ledningen kan använda servar så effektivt som möjligt, och därigenom leverera mer till spelarna.

Hur man migrerar

Om migration är tillåtet på din värld (se avsnittet aktuella migrationsvägar) kommer det finnas i inställningsmenyn.
Inställningar => Konto => Karaktärsförflyttning.

Aktuella migrationsvägar

Du kan i dagsläget migrera ifrån följande världar:

 • Spelare på Arizona kan migrera till:
  • Värld 1
  • Dakota
 • Spelare på Colorado kan migrera till:
  • Dakota


Observera! Spelare på värld 1 eller spelare på Colorado kan inte migrera någon stans alls!

Detaljerad information

Innan du kan migrera din karaktär måste ett antal krav ha uppfyllts:

 • Community Manager måste ha skapat en migrationsväg från din nuvarande värld.
 • Du får inte ha en karaktär på den värld du vill flytta till.
 • Din karaktär får inte utföra någon form av aktivitet så som gå/rida, ha föremål på marknaden eller arbeta.
 • Din karaktär får inte ha migrerat under de senaste 3 månaderna(Detta gäller per konto).

Din karaktär kommer inte förflyttas direkt, alla migrationer sker automatiskt över kvällen vilket gör att du kan få vänta upp till 24 timmar innan migrationen är färdig. Du kan inte logga in på den aktuella världarna under den tid migrationsprocessen pågår utan att processen avbryts. När migrationsprocessen är slutförd kan du logga in som vanligt genom att välja den värld du migrerade till.

Vid din första inloggning bör du kolla att din karaktärs statistik, klädesplagg, pengar, klass, packning, färdighetspoäng, yrke, recept, förstärkningar, uppdrag, prestationer, avatar och premiuminställningar är intakta. Din karaktär kommer dock (på grund av faktorer vi inte kan styra över) att förlora följande vid förflyttningen:

 • Telegram
 • Rapporter
 • Stadsmedlemskap
 • Vänner
 • Fort
 • Anteckningar

Om du misstänker att ett fel har skett vid migrationen bör du kontakta oss så fort som möjligt via supportsystemet.