Benjamin Kents klädesset

Från Wiki The-West SE
Hoppa till navigering
Benjamin Kents klädessetItem empty rarm.png
Item empty larm.png
Item empty animal.png
Item empty yield.png
Benjamin Kents klädesset bonus
2 Dele
Styrka.png+0.01
Styrka 
Rörlighet.png+0.01
Rörlighet 
Fingerfärdighet.png+0.01
Fingerfärdighet 
Karisma.png+0.01
Karisma 
Hårdhet.png+0.2
Hårdhet 
Ork.png+0.2
Ork 
Rida.png+0.2
Rida 
Reflex.png+0.2
Reflex 
3 Dele
Styrka.png+0.02
Styrka 
Rörlighet.png+0.02
Rörlighet 
Fingerfärdighet.png+0.02
Fingerfärdighet 
Karisma.png+0.02
Karisma 
Hårdhet.png+0.4
Hårdhet 
Ork.png+0.4
Ork 
Rida.png+0.4
Rida 
Reflex.png+0.4
Reflex 
Finmotorik.png+0.2
Finmotorik 
4 Dele
Styrka.png+0.04
Styrka 
Rörlighet.png+0.04
Rörlighet 
Fingerfärdighet.png+0.04
Fingerfärdighet 
Karisma.png+0.04
Karisma 
Hårdhet.png+0.5
Hårdhet 
Ork.png+0.5
Ork 
Rida.png+0.5
Rida 
Reflex.png+0.5
Reflex 
Finmotorik.png+0.4
Finmotorik 
Reparation.png+0.3
Reparation 
5 Dele
Styrka.png+0.06
Styrka 
Rörlighet.png+0.06
Rörlighet 
Fingerfärdighet.png+0.06
Fingerfärdighet 
Karisma.png+0.06
Karisma 
Hårdhet.png+0.7
Hårdhet 
Ork.png+0.7
Ork 
Rida.png+0.6
Rida 
Reflex.png+0.6
Reflex 
Finmotorik.png+0.6
Finmotorik 
Reparation.png+0.5
Reparation 
Handel.png+0.4
Handel 
Arbetspoäng.png+20
Arbetspoäng
Erfarenhet för arbeten, dueller och fortstrider.png+5%
Erfarenhet för arbeten, dueller och fortstrider (%)
6 Dele
Styrka.png+0.07
Styrka 
Rörlighet.png+0.08
Rörlighet 
Fingerfärdighet.png+0.08
Fingerfärdighet 
Karisma.png+0.07
Karisma 
Hårdhet.png+0.7
Hårdhet 
Ork.png+0.7
Ork 
Rida.png+0.6
Rida 
Reflex.png+0.6
Reflex 
Finmotorik.png+0.6
Finmotorik 
Reparation.png+0.6
Reparation 
Handel.png+0.6
Handel 
Djurinstinkt.png+0.5
Djurinstinkt 
Set luck.png+10%
ökad tur
Arbetspoäng.png+140
Arbetspoäng
Erfarenhet för arbeten, dueller och fortstrider.png+15%
Erfarenhet för arbeten, dueller och fortstrider (%)


Item empty neck.png
Item empty head.png
Item empty body.png
Item empty pants.png
Item empty rarm.png
Item empty larm.png
Item empty belt.png
Item empty foot.png
Switch weapons icon.png
Item empty neck.png
Item empty head.png
Item empty body.png
Item empty pants.png
Item empty belt.png
Item empty foot.png
Item empty animal.png
Item empty yield.png


Benjamin Kents katt och stok bonus
2 Dele
Styrka.png+0.04
Styrka 
Rörlighet.png+0.03
Rörlighet 
Fingerfärdighet.png+0.03
Fingerfärdighet 
Karisma.png+0.04
Karisma 
Finmotorik.png+0.6
Finmotorik 
Reparation.png+0.6
Reparation 
Handel.png+0.5
Handel 
Djurinstinkt.png+0.5
Djurinstinkt 
Set luck.png+10%
ökad tur
Arbetspoäng.png+45
Arbetspoäng
Benjamin Kents vapenuppsättning bonus
2 Dele
Styrka.png+0.04
Styrka 
Rörlighet.png+0.04
Rörlighet 
Fingerfärdighet.png+0.03
Fingerfärdighet 
Karisma.png+0.04
Karisma 
Hårdhet.png+0.4
Hårdhet 
Ork.png+0.4
Ork 
Rida.png+0.6
Rida 
Handel.png+0.5
Handel 
Djurinstinkt.png+0.5
Djurinstinkt 
Arbetspoäng.png+45
Arbetspoäng
Set money.png+15%
Erfarenhet för arbeten, dueller och fortstrider (%)