Från Wiki The-West SE
Hoppa till: navigering, sök

Egg-55x55.png Tidsramar

  • Eventet börjar: 28 mars klockan 10:00.
  • Eventet slutar: 18 april klockan 10:00.

Egg-55x55.png Påskägg

Samla ägg från arbeten, dueller, fortslag, äventyr och uppdrag samt genom att använda speciella föremål som genererar ägg. De kan även fås från, och ges till, vänner via vänlistan. Äggen kan användas för att utmana svårare banditer i eventet, återställa timers och som muta om du förlorar en duell mot någon av banditerna. Se till att ha några ägg över att muta med om så skulle behövas!

Effektiv äggkartong.png

Effektiv äggkartong

Genererar 2500 ägg för påskeventet som kan samlas en gång var 24:e timme.

Egg-55x55.png Skicka påskägg

Under påskeventet finns möjligheten att dela ägg ("Skicka 20 påskägg") med vänner via vän-listen. 20 ägg kan skickas var 23:e timme till vännerna. Du förlorar inte ägg som du samlat när du skickar ägg till dina vänner. Nytt för i år är att du själv får 5 ägg när du skickar ägg.

Egg-55x55.png Utmana banditer på duell

Fyra banditer kan utmanas på duell. Valet av motståndare påverkar sannolikheten att få ett föremål från en viss belöningsklass. Den första av banditerna, Big Fred, erbjuder en belöning från någon av alla tillgängliga kategorier. Sannolikheten att få ett vanligt eller ovanligt föremål är hög medan den att få ett sällsynt eller mycket sällsynt föremål är betydligt lägre. Genom att utmana de skickligare banditerna Van Cliff, Brinson och Westwood för 25, 150 respektive 800 klimpar tas belöningarna från de lägre belöningskategorierna bort från prispoolen och sannolikheten att få ett sällsynt föremål ökar därför. Du kan se vilka belöningar som är med i prispoolen för respektive bandit genom att klicka på ryggsäcken ovan banditen i duellfönstret. Nytt för i år är att banditerna använder spelarens poäng gentemot utseende som sina poäng gentemot taktik.

Bandit Kostnad att utmana
Big Fred Gratis
Van Cliff Guldklimpar.png 25 / Egg-55x55.png 1500
Brinson Guldklimpar.png 150 / Egg-55x55.png 9000
Westwood Guldklimpar.png 800 / Egg-55x55.png 48000

Om du förlorar en duell kan banditen mutas till en kostnad av 8 guldklimpar eller 480 påskägg.

Banditer kan utmanas gratis en gång var 8:e timme, men nedräkningen kan hoppas över för alla fyra banditer samtidigt till en kostnad av 12 guldklimpar eller 720 påskägg.

Varje vinst (en förlust räknas som vinst om banditen mutas) ökar spelarens antal raka segrar ("win streak") med 1. Genom att nå tillräckligt många raka segrar fås delar från det nya Gauchos set. Hela setet fås efter 75 raka segrar.

Egg-55x55.png Set till eventets vinnare

Vid eventets slut får den spelare med flest antal aktuella raka segrar på varje värld det unika "Assiniboines vapenset"

Egg-55x55.png Ny uppdragsserie: "Påskäggsjakt"

Påskharen kommer på besök till staden! Henry vill vinna tävlingen om att vara den bästa påskvärden, men han har ingen aning om hur han ska förbereda firandet för påskharen. Kan du hjälpa honom?

Uppdragsserien innehåller 12 uppdrag och är tillgängligt för alla spelare som avslutat uppdraget Kraftmätning (Rädda saloonen, del 2).

För avslutande av serien erhålls prestationen "Förbered den bästa Påsken för Påskharen" och titeln "Bästa påskvärden".

Egg-55x55.png Nya set

Se forumposten: Påsk 2018